Chức năng về những thiết bị của đề nổ từ xa có đúng như lời đồn

Thời gian đầu, chỉ những dòng xe hạng sang mới được lắp đặt bộ đề nổ từ xa. Nhưng hiện nay,...

Xem thêm