icon icon icon

AI là gì? Thế giới thay đổi như thế nào khi AI được ứng dụng rộng rãi

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 20/09/2021

I. AI là gì? Thế giới thay đổi như thế nào khi AI được ứng dụng rộng rãi

     Trí tuệ nhận tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một thuật nghĩ một ngành trong khoa học máy tính. Nó được sử dụng (Computer science) Nó hoàn toàn do cuon người tự lập trình nên ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày thông qua giao tiếp với những thiết bị kết nội với nhau.Giúp tự động hóa các mục đích của con người thông qua thiết bị điện tử.

    Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong ngôn ngữ lập trình. Vì khi lập trình logic là thể hiện những tính năng toán học trên máy tính gọi là học máy giúp tính toán nhanh hơn con người.

    Còn trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được trí tuệ gần giống con người như: Có thể hiểu và giao tiếp, biết học hỏi, thích nghi...

Có bao nhiêu loại AI?

Công nghệ AI được chia làm 4 loại như sau:

1. Công nghệ AI phản ứng

     Công nghệ AI phản ứng là nó có thể phân tích dự đoán những điều mà nó và đối thủ có thể diễn như, Công nghệ AI phản ứng được ứng dụng để lập trình cho việc chơi cờ. Có nghĩa là nó sẽ phân tích đối đủ và đưa ra cách tối ưu nhất để đi những nước cờ tiếp theo.

2. Công nghệ AI với bộ nhớ hạn chế

    Đặc điểm của công nghệ AI với bộ nhớ hạn chế là nó sẽ lưu lại toàn bộ những việc xảy ra, sau đó nó phân tích để đưa ra dự báo cũng như những thay đổi mới trong tương lại. Ví dụ sử dụng AI để có thể nhớ với việc nhớ ghế ô tô, với việc nhớ nhiệt độ điều hòa....Công nghệ này có thể ứng dụng vào ô tô như nó có thể dự đoán va chạm để có thể điều chỉnh vận tốc phù hợp để tránh xảy ta tai nạn.

3. Lý thuyết trí thuệ nhận tạo

     Công nghệ trí tuệ nhận tạo có thể học hỏi và suy nghĩ đưa ra các phản ứng phù hợp tối ưu nhất, hiện nay công nghệ này chưa khả thi lắm vì AI chưa ứng dụng được những khả năng học hỏi và suy nghĩ lại để đưa ra phản ứng chọn lọc.

4. Tự nhận thưc

  Có nghĩa là công nghệ AI này sẽ được phát triển cao cấp, nó gần với con người nhất, biết lắng nghe phân tích, đánh giá suy nghĩ. Có ý thức và hành xử như con người. Biết đúng biết sai biết cảm ơn biết xin lỗi...Đây được xem là bước phát triển cao cấp nhất mà con người đang hướng đến, Tuy nhiên hiện nay việc phát triển này chưa khả thi, vì nó đòi hỏi phải xử lý rất nhiều câu lệnh đan xem chồng chéo...

II. AI được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống hiện nay.

  Ngày nay việc ứng dụng AI vô cùng rộng rãi hầu hết ở các ngành các lĩnh vực như:

  •   Lĩnh vực vận tải
  •   Lĩnh vực sản xuất tự động hóa
  •   Lĩnh vực Y tế
  •   Linh vực truyền thông
  •   Linh vực dịch vụ...
  •   Lĩnh vực ngân hàng tài chính...

      Với những tiện tích và sự thông minh từ công nghệ mang lại. Công nghệ AI sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ và ứng dụng nhiều trong đồi sống xã hội. Chỉ trong thời gian không xa nữa con người có thể ứng dụng AI để điều khiển vạn vật, để bảo vệ và xử lý những việc nguy hiểm mà con người khó làm được . Tuy nhiên khi công nghệ phát triển thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy như có thể sử dụng công nghệ cho vấn đề tội phạm, giết người, sâm hại, rút tiền, trọng cắp công nghệ...

 

Tags : Ai Ai là gì AI sẽ thống trị thế giới AI Trí tuệ nhân tạo Chí tuệ nhân tạo thế giới sẽ ra sao khi AI lên ngôi Trí tuệ nhân tạo AI