icon icon icon

Biển báo cấm và mức xử phạt khi vi phạm

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 31/08/2021

Biển báo cấm mức xử phạt khi vi phạm

Tại Việt Nam, biến báo được chia thành 5 nhóm là: Biển hiệu lệnh, Biển báo cấm, BIển chỉ dẫn phụ kiện, Biển báo nguy hiểm và cảnh báo, Biển viết bằng chữ. Các biển báo được quy định chi tiết theo Quy chuẩn quốc gia về biển báo đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. Bài viết sau đây sẽ giúp các tài xế hiểu chi tiết về các biển báo này.

1. Biển Cấm dừng xe và đỗ xe - Biển số P.130

Biển số P.130 là biển báo cấm dừng và đỗ xe. Loại biển này có hiệu lực đối với tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở đường có đặt biển, trừ những xe được ưu tiên theo quy định của Nhà nước. Cụ thể như sau:

Biển Cấm đỗ xe - Biển số P.131a: Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển Cấm đỗ xe ngày lẻ - Biển số P.131b: Biển báo giao thông để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển Cấm đỗ xe ngày chẵn - Biển số P.131c:  Biển báo giao thông để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

- Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.

- Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường.

- Dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

- Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m.

- Dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe.

- Dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe; đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

- Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”.

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng

- Dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt.

- Dừng xe, đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, đỗ; nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ.

- Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m.

- Đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật.

- Đỗ xe nơi có biển “cấm đỗ xe” hoặc biển “cấm dừng xe và đỗ xe.

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng

- Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

- Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định.

Phạt tiền 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

2. Biển Cấm người đi bộ - Biển số P.112

Biển số P.112 dùng để báo đường cấm người đi bộ qua lại.

Mức phạt đối với những hành vi vi phạm: cảnh báo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 60.000đ.

3. Biển Đường cấm - Biển số P.101

Biển số P101 dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả 2 hướng, trừ những xe được ưu tiên theo quy định của Nhà nước.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện):  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.
 • Đối với xe đạp: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

4. Biển Cấm đi ngược chiều - Biển số P.102

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi lùi xe ở đường có biển P.102, đồng thời: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng khi đi ngược chiều trên đường có biển P.102 (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện): Phạt tiền 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi đi ngược chiều trên đường có biển P.102, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi lùi xe ở đường có biển P.102, đồng thời: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Phạt tiền 200.000 đồng đến 400.000 đồng khi đi ngược chiều trên đường có biển P.102, đồng thời: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.
 • Đối với xe đạp: Phạt tiền 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi đi ngược chiều trên đường có biển P.102.

 

5. Biển Cấm xe ôtô - Biển số P.103a

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau: (chỉ áp dụng đối với xe ô tô)

 • Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng có biển P.102 (trừ xe đi ưu tiên)
 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

6. Biển Cấm xe ôtô rẽ phải và Cấm ôtô rẽ trái - Biển số P.103b và P.103c

Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau: (chỉ áp dụng đối với xe ô tô)

 • Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng khi rẽ trái/phải vào đường có biển cấm rẽ.
 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

7. Biển Cấm xe máy (số P.104) và Biển Cấm xe ôtô và xe máy (số P.105)

Biển số P.104 để báo đường cấm các loại xe máy, trừ xe máy được ưu tiên theo quy định. Biển số P.105 để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với xe ô tô: Mức phạt khi đi vào đường cấm có biển P.105: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện): Mức phạt khi đi vào đường cấm có biển P.105, P.104: Phạt tiền 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

8. Biển Cấm xe ôtô tải (số P.106 (a,b)) và Biển Cấm xe chở hàng nguy hiểm (số P.106c)

Biển số P.106a để báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số P.106b để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định.

Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Biển số P.106c: Để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với xe ô tô: Ô tô tải đi vào đường có đặt biển P.106a và Ô tô tải có khối lượng chuyên chở theo GCN kiểm định lớn hơn số tấn ghi trên biển báo P.106b: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

9. Biển Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải - Biển số P.107

Để báo đường cấm xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với xe ô tô: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

10. Biển Cấm xe ôtô khách - Biển số P.107a

Để báo cấm ôtô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Ô tô khách (không áp dụng với xe buýt): Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

11. Biển Cấm xe ôtô taxi - Biển số P.107b

Để báo cấm xe ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

Ô tô taxi: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

12. Biển Cấm xe kéo rơ-moóc - Biển số P.108

Để báo cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ôtô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc).

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

 • Ô tô kéo theo rơ-moóc (trừ loại ôtô sơ-mi-rơ-moóc): Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng (trừ xe đi ưu tiên), đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
 • Máy kéo kéo theo rơ-moóc: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.
 • Mô tô, xe gắn máy kéo theo rơ-moóc: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trên đây là toàn bộ biển báo cấm và mức xử phạt khi vi phạm mà các tài xế không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn và không bị bắt phạt khi tham gia giao thông.

Tags : Phạt bao nhiêu tiền khi đi vào đường cấm Đi vào biển cấm phạt bao nhiêu tiền