Camera hành trình hoạt động cả ngày có hại cho xe ô tô không ?

Camera hành trình là thiết bị có chức năng ghi lại mọi chuyển động của xe ô tô bao gồm hình ảnh và âm thanh. Camera ô tô giúp cho những hình ảnh đáng nhớ nhất đều được lưu giữ lại một cách an toàn, trọn vẹn nhất.

Xem thêm