icon icon icon

Chủ động khai báo y tế phòng chống dịch COVID 19 - Mã QR

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 17/09/2021

Chủ động khai báo y tế khi đi làm việc đến các cơ sở làm việc như:

- Bệnh viện, nhà ga, bến xe

- Đến các công ty làm việc

- Đến các cơ sở nhà văn phòng nhà nước làm việc

  Trong tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, để ngăn chặn việc lây lan thì toàn bộ mọi người phải luôn tuân thủ các cách phòng tránh của bộ y tế như biện pháp 5K

1. Khai báo y tế

2. Khoảng cách, khoảng cách tối thiểu 2m

3. Không tụ tập đông người

4. Khẩu trang 

5. Khử khuẩn

Tuyệt đối tuân thủ biện pháp phòng tránh Covid 19 bằng biện pháp 5K.

Tuy nhiên hiện nay việc biến chúng của Covid19 rất nhanh như biến thể, Alpha, Beta Delta, Lamda...

Để có giải pháp đồng bộ tất cả các chính phủ trên toàn thế giới đang chạy đua để ngăn chạy dịch bệnh lây lan ngoài cộng động. Những giải pháp mà chính phủ đang thực hiện là:

1. Ngăn chặn dịch bệnh

2. Khoang vùng

3. Cách lý

4. dập dịch 

Khi dịch bệnh vùng phát mạnh thì vì này cần phải Lockdown nghĩa là giãn cách xã hội tránh tụ tập đông người như vậy rất khó kiểm soát dịch bệnh sẽ phát triển nhanh.

Giải pháp tiếp theo là phải tiêm vắc xin cho toàn dân, có như vậy mới ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh.

Muốn  tiêm phòng cho toàn dân thì cần phải xét nghiệm trên diện rộng để tách F0 có nghĩa là những bệnh nhân còn lẩn khuất trong cộng đồng.

  Toàn thể mọi người cùng chung tay đẩy bay COVID 19. Theo như sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ: Phạm Minh Chính kêu gọi, Mỗi Phường xã là 1 pháo đài, mỗi người dân là chiến sỹ. Những vùng nào không có dịch gọi là vùng xanh, phải giữ vừng vùng xanh, và như vậy Việt Nam sẽ kiểm soát được dịch bệnh hiệu quả để thự hiện mục tiêu kép.

Vừa kiểm soát được dịch bệnh Covid vừa phát triển kinh tế