icon icon icon

Hướng dẫn cài đặt cảm biến áp suất lốp TN408 ( Màn hình đặt trên mặt taplo)

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 04/10/2021

Hướng dẫn cài đặt cảm biến áp suất lốp TN408

1. Hướng dẫn sử dụng Cảm biến áp suất lốp TN408.

   Để sử dụng được cảm biến áp suất lốp TN408 trước tiên cần phải lắp đặt 4 van cảm biến vào 4 quả lốp ( Phải lắp đặt đúng vị trí)

  Sau khi đã lắp đặt hoàn thiện van cảm biến áp suất lốp thì sẽ tiến hành sử dụng cảm biến áp suất lốp TN408 như sau:

Bước 1. Bật nguồn màn cảm biến áp suất lốp TN408

               Nhấn giữ 3 giây nút trên bên phải

Bước 2: Cài đặt vị trí lốp ( đảo lốp)

               Nhấn giữ 3 giây nút trên bên trái

Bước 3: Khớp lốp ( cài đặt van mới)

              Nhấn giữ đồng thời 2 nút trái phải, nhấp nháy đâu xì hơi ở đó, chuyển tiếp nhấn 1 chậm nút trên bên trái, nhấp nháy vị trí nào xì đúng vị trí đó.

Bước 4: Cài đặt giới hạn an toàn ( Giới hạn dưới và giới hạn trên)

             Nhấn nút trái 5 giây: Khi nhấn giữ nút trái 3 giây xuất hiện cài đặt đảo lốp, vẫn giữ nguyên thêm 2 giây nữa sẽ chuyển sang chế độ cài đặt giới hạn. nhấn 1 chạm nút trái nhấp nháy xong nhấn 1 chạm nút phải sẽ thay đổi giới hạn.

 Thông thường nhà máy đã cài đặt sẵn giới hạn dưới là 1.8Bar giới hạn trên là 3.2bar

Xem hình phía dưới:

Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất lốp TN408

Các chế độ cài đặt

Tags : cài đặt áp suất lốp tn408 Hướng dẫn set TN408