icon icon icon

Hướng dẫn tạo mã địa điểm bằng mã QR

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 08/10/2021

Hướng dẫn tạo mã địa điểm bằng mã QR

Bước 1: Tải luôn Bluezone- PV Covid

Bước 2: Tạo mã địa điểm bằng mã QR

Bước 3: Xác nhận thông tin bằng OTP xuất hiện mã địa điểm in ra dán tại của hàng khu vực thuận tiện để khách hàng, mọi người quét dễ dàng.

Hình ảnh thực tế: 

Tải App Bulezone- PV covid ( Iphone vào App store, Samsung vào CHplay)

Sau đó tải APP vào CHplay gõ PC Covid

Sau khi tải được ứng dụng APP trên điện thoại sẽ tạo Mã địa điểm như phía dưới:

Nhấn vào vị trí Quản lý QR. điền thông tin địa điểm số điện thoại người tạo địa điểm ( Lưu ý là mọi thông tin phải chính xác, vì nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật)

Tạo mã thành công như phía dưới:

In ra dán ở cửa nơi khách hàng hay du khách... đến địa điểm đó chỉ cần mở PC covid là có thể quét được.

Chung tay đẩy lùi Covid 19- Hãy luôn quét vị trí mà mình đến để bảo vệ vùng an toàn (vùng xanh)- Bảo vệ thành quả của đảng nhà nước ta. Vì một xã hội không Covid- 19.

 

Tags : Hướng dẫn tạo mã QR Hướng dẫn tạo địa điểm bằng App