icon icon icon

Khai báo địa điểm đến bằng mã QR- Cách tạo địa điểm bằng mã QR

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 08/10/2021

Khai báo địa điểm đến bằng mã QR

    Khi dịch bệnh Covid bùng phát, việc di chuyển phải được kiểm soát để có thẻ biết được khách hàng cũng như các nhân tâp thể nào đã từng đế địa điểm đó. Nếu có ca F0 nào thì tự động dữ liệu sẽ chuyển tin nhắn để truy vết những các nhân tập thể đã từng lưu trú tại đó để thông báo cho các nhân tập thể biết được.

   Vậy việc sử dụng mã QR tại địa điểm đó phải làm như thế nào.

Trước tiên cần phải cài APP mã Bulezone trên App. Sau khi cài được APP sẽ tiến hành đăng ký địa điểm cần tạo ra mã QR.

Sẽ tiến hành như phía dưới:

Sau đó nhấn vào Quản lts QR và tạo địa điểm cần tạo. ( Lưu ý tạo địa điểm phải chính xác, nếu sai có thể phải chịu trách nhiệm trước phát luật)

Khi đó sẽ tạo ra được địa điểm cần tạo, và có số điện thoại người tạo.

    Khi tạo xong mã địa điểm QR. Nên dán tại cửa hàng, công ty, siêu thị, bệnh viện, nhà ga... để bất kỳ ai đi qua đó lưu trú tại đó quét mã QR. Nếu có phát hiện ra F0 thì tất cả những người đã từng lưu trú ở đó theo thời gian yêu cầu sẽ được gửi tự động và biết được khoanh vết rất hiệu quả.

   Đây là cách ứng dụng vô cùng hữu hiệu để quản lý những người từng đến những địa điểm công cộng. Chung tay đẩy lùi Covid- 19. Mỗi công dân đều hành động ứng xử có trách nhiệm với bản thân và cộng động.

   

   Hãy chúng tay bảo vệ vùng an toàn ( Vùng xanh) giữ lấy thành quả của đất nước chống dịch Covid 19.

 

Tags : Cách tạo địa điểm bằng mã QR Hướng dẫn cách tạo mã QR Hướng dẫn cách tạo địa điểm bằng mã QR