icon icon icon

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe 2021

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 16/03/2021

Theo phụ lục số 01 Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) quy định như sau:

>>> Tham khảo: Những thay đổi về chính sách ô tô trong năm 2021

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: