icon icon icon

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cảm biến áp suất lốp TN408

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 04/10/2021

Hướng dẫn cách set cảm biến áp suất lốp TN408

1. Lắp đặt van cảm biến áp suất lốp

   Trước tiên cần lắp đặt hoàn thiện cảm biến áp suất lốp TN408. Lắp hoàn chỉnh van cảm biến vào 4 lốp theo đúng thứ tự vị trí như phía hình dưới.

2. Hướng dẫn cách Set toàn bộ cảm biến áp suất lốp TN408

    Các thao tác xem hình phía dưới. Lưu ý nhấn giữ khoảng 3 giây rồi thả ra.

Mọi cài đặt sẽ được thao tác trên màn hình TN408 bằng 2 nút phía trên màn hình TN408.

  • Nhấn nút 2 là chế độ bật/ tắt nguồn.
  • Kết hợp nút 1 và nút 2 là chế độ khớp lốp, khi thay van mới cần nó nhận van mới thì sẽ sử dụng 2 nút 1 và 2 cùng 1 lúc.
  • Nhấn nút 1 để cài đặt vị trí lốp và cài đặt giới hạn an toàn ( Nhấn giữ 3 giây cài đặt vị trí và đảo vị trí lốp, nhân giứ 5 giây thì cài đặt giới hạn an toàn.

Cài đặt tiếp theo...

 

Tags : cảm biến áp suất lốp Hướng dẫn cách set cảm biến áp suất lốp TN408
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: