icon icon icon

Lập trình cảm biến TPMS bằng máy MaxiTPMS TS601 - Phần 3

Đăng bởi Bui Thuy Linh vào lúc 12/01/2021

3. Sao chép bởi OBD

Chức năng này cho phép người dùng ghi thông tin cảm biến đã lưu vào MX-Sensor sau khi thực hiện chức năng Đọc ID từ Xe trong chức năng Tìm lại.

Chức năng này không khả dụng trong chế độ Một bánh xe.

1) Làm theo các bước trong Tự động tạo để chọn Cảm biến MX để vào chức năng Lập trình. Dấu OBD sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình. Sau khi chọn bánh xe cụ thể và nhấn nút Y, tùy chọn “Sao chép bằng OBD” có sẵn trên menu chức năng.

    

2) Chọn Sao chép bằng OBD, lắp van cảm biến chính xác vào khe cắm cảm biến, sau đó nhấn nút Y để bắt đầu lập trình thông tin cảm biến đã lưu vào van cảm biến.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: