icon icon icon

Lập trình cảm biến TPMS bằng máy MaxiTPMS TS601 - Phần 4

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 12/01/2021

4. Sao chép bằng cách kích hoạt

Chức năng này cho phép người dùng bỏ qua OBD II và tự động ghi dữ liệu cảm biến gốc đã truy xuất vào van cảm biến. Nó được sử dụng sau khi cảm biến ban đầu được kích hoạt.

Chế độ tất cả bánh xe

1) Từ màn hình kích hoạt, chọn vị trí bánh xe cụ thể và nhấn nút TEST để kích hoạt cảm biến ban đầu. Khi thông tin được truy xuất, một loạt âm thanh bíp sẽ được nghe thấy.

 

2) Chọn biểu tượng Cảm biến MX và dấu kích hoạt sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình.

  

3) Sử dụng nút cuộn LÊN / XUỐNG để chọn bánh xe tương ứng, nhấn nút Y.

4) Chọn Sao chép bằng cách kích hoạt, lắp MX-Sensor chính xác vào khe cắm cảm biến, sau đó nhấn nút Y để bắt đầu lập trình thông tin cảm biến đã truy xuất đến MX-Sensor.

  

Chế độ một bánh xe

1) Từ màn hình kích hoạt, nhấn nút TEST để kích hoạt cảm biến gốc. Bạn có thể sử dụng nút LEFT / RIGHT để chọn loại lốp cụ thể được kích hoạt. Khi thông tin được truy xuất, một loạt âm thanh bíp sẽ được nghe thấy và thông tin cảm biến sẽ hiển thị.

  

2) Chọn biểu tượng Cảm biến MX và nhấn nút Y, sau đó chọn Sao chép bằng Kích hoạt trong màn hình tiếp theo.

  

3) Chọn ID bạn muốn lập trình.

 

Ở chế độ Một bánh xe, công cụ có thể lưu tối đa 10 thông tin của cảm biến được kích hoạt mỗi lần. Vui lòng không sử dụng Cảm biến MX có cùng ID trên cùng một chiếc xe.

Trong chế độ Tất cả các bánh xe, nếu bạn đã thực hiện thành công cả chức năng Đọc ID từ Xe và chức năng kích hoạt, màn hình có thể hiển thị như bên dưới. Bạn có thể chọn Sao chép bằng Kích hoạt hoặc Sao chép bằng OBD ngay cả khi các ID không khớp.

  

Sau khi được lập trình với tính năng Sao chép bằng kích hoạt và Sao chép bằng OBD. Bộ cảm biến MX có thể được lắp trực tiếp vào bánh xe để gắn trên xe và đèn cảnh báo TPMS sẽ tắt mà không cần ghi ID vào xe.

Đối với những phương tiện không được hỗ trợ bởi chức năng Tìm lại, vui lòng chọn tùy chọn “Tạo thủ công” để nhập ID cảm biến ban đầu theo cách thủ công hoặc kích hoạt cảm biến ban đầu tại màn hình kích hoạt để lấy thông tin về cảm biến, trước khi lập trình cảm biến áp suất lốp.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: