icon icon icon

Hướng dẫn sử dụng camera hành trình SK12 - Phần 9

Đăng bởi Bui Thuy Linh vào lúc 22/12/2020

Phần 9. Video

Nhấp và nhập danh sách phát video, người dùng cũng có thể phát lại và xem lại video và ảnh đã quay và chụp.

Nhấn và giữ video đã chọn, sau đó, người dùng có thể tạo

hoạt động để chọn tất cả các tệp video, khóa, xóa tệp và hủy thao tác.

 

===========================================

Hướng dẫn sử dụng camera hành trình SK12

Phần 1. Thông số kỹ thuật sản phẩm

Phần 2. Hình ảnh sản phẩm

Phần 3. Điều hướng

Phần 4. DVR

4.1 Phím nguồn

4.2 Cài lại phím

4.3 Màn hình chính

4.4 Toàn màn hình và camera lùi

Phần 5. Âm thanh

Phần 6. Bluetooth

Phần 7. Wifi 

Phần 8. Đài FM

Phần 9. Video

Phần 10. Cài đặt

Phần 11. Tệp

Phần 12. Danh sách ứng dụng

Phần 13. Cài đặt

Phần 14. Thông báo

Phần 15. Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng trên điện thoại di động

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: