icon icon icon

Lập trình cảm biến TPMS bằng máy MaxiTPMS TS601

Đăng bởi Phụ kiện Xe hơi SkyAuto vào lúc 12/01/2021

Chức năng Lập trình cho phép người dùng lập trình dữ liệu cảm biến áp suất lốp và thay thế cảm biến bị lỗi có tuổi thọ pin thấp hoặc cảm biến không hoạt động. Công cụ quét rất dễ sử dụng với hiệu quả đã được chứng minh và đảm bảo kết quả chính xác.

Chức năng lập trình sẽ chỉ hoạt động với Cảm biến áp suất lốp Autel. Hiện tại, trên thị trường có hai mẫu: Cảm biến kẹp và Cảm biến gắn vào, cả hai đều có hai loại, một loại màu cam tần số 433MHz và một loại màu xám đen tần số 315MHz. Cảm biến kẹp vào được lấy làm ví dụ trong sách hướng dẫn này. Vui lòng chọn cảm biến áp suất lốp phù hợp khi lập trình.

Trong chế độ All Wheels, có bốn tùy chọn có sẵn khi lập trình cảm biến áp suất lốp bằng máy MaxiTPMS TS601 này:

- Tự động tạo

- Tạo thủ công

- Sao chép bằng OBD

- Sao chép bằng kích hoạt

(Người kích nhấn trực tiếp vào từng tùy chọn để xem hướng dẫn chi tiết)

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: